Živković: Od ministarstva još čekamo odgovor o Ziđinovoj proceni rizika od katastrofa

Stranka slobode i pravde (SSP) održala je konferenciju za medije na kojoj su ukazali na nedostatak odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na pitanje od javnog značaja, a u vezi sa konačnim pozitivnim rešenjem o proceni rizika od katastrofa koju je dostavila kompanija „Srbija Ziđin Koper“.

Ova rudsraka kompanija spada u prvu grupu privrednih društava koje su pod ogromnim rizikom, kao i Rafinerija nafte Pančevo i Hidroelektrana „Đerdap“. Takva privredna društva su zakonski obavezna da naprave procenu rizika od katastrofa i taj dokujment podnesu Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega mogu da dobiju pozitivno ili negativno rešenje na tu procenu.

Podsećamo da je SSP ranije ukazala na to da je kineska kompanija najpre dobila negativnu procenu, a ubrzo zatim, bez uložene žalbe na negativnu odluku, ipak dobila konačno pozitivno rešenje na ovaj dokument.

Presednica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde, Irena Živković kaže da već treći mesec od Ministarstva unutrašnjih poslova pokušavaju da dobiju uvid u predmet procene rizika od katastrofa koje je napravila ova kompanija, te da, po svedočenjima koje imaju i dokumentaciji koju su dobili od svedoka koji su bili direktni učesnici celog procesa, sumnjaju da je došlo do koruptivnih radnji koje su dovele do ugrožavanja bezbednosti svih Borana.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova je probilo sve rokove, zakonski su bili obavezni da nam daju uvid u taj predmet jer je od javnog značaja za građane Bora. Nakon 15 dana od kada smo im se obratili, dobili smo obaveštenje u kome se navodi da će nam odgovoriti za 40 dana. Sada je već probijen i taj rok, tako da više ne sumnjamo, već verujemo da izgleda jeste istina sve ono što je nama dostavljeno od časnih i savesnih Borana koji su želeli da ukažu na ovaj problem. Sledeći korak koji planiramo jeste da se obratimo Povereniku za informacije od javnog značaja i, ukoliko ni to ne urodi plodom, mi ćemo, po tim svedočenjima i dokumentaciji koju imamo, podneti pojedinačne krivične prijave onima koji su učestvovali u ovome”, naglašava Živković.