Zlatne rezerve Srbije 17 tona

Najveće rezerve zlata među zemljama na Balkanu imaju Grčka i Bugarska, dok je Srbija sa 17 tona na trećem mestu. Najoskudnije zlatne rezerve na listi od sto zemalja ima Albanija.

Borsko zlato
Borsko zlato / Foto: Gorica Tončev Vasilić

Svetski savet za zlato izdao je izveštaj za avgust 2014 po kome najveće svetske rezerve zlata imaju Sjedinjene američke države 8.133,5 tona, zatim Nemačka 3.384,2 tone, iza koje je Međunarodni monetarni fond sa 2.814 tona. Italija ima 2.451,8 tona, Francuska 2.435,4 tone, iza koje slede Rusija sa 1.094,7 i Kina sa 1.054,1 tonu zlata.

Od država u okruženju Grčka u rezervi ima 112,3 tone zlatnih poluga, sledi Rumunija sa 103,7 i Bugarska sa 40 tona.

Među bivšim Jugoslovenskim zemljama najbogatija zlatom je Srbija sa 17 tona, Makedonija ima 6,8 tona zlatnih rezervi, zatim sledi Slovenija sa 3,2 tone ispred Bosne i Hercegovine koja ima tri tone.

Na poslednjem stotom mestu je Albanija sa 1,6 tona zlata.

Hrvatska i Crna Gora nisu na listi od sto 100 rangiranih zemalja.

RTB Bor jedini domaći proizvođač zlata

Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor je jedini domaći proizvođač, a samim tim i najveći isporučilac zlata Narodnoj banci Srbije (NBS). Zlato isporučeno NBS postaje državna zlatna rezerva čiji se deo čuva u inostranstvu.

Izlavanju zlatne poluge čistoće 99,99 procenata, kakva se u Boru proizvodi, prethodi niz rudarsko-metalurško-hemijskih procesa. U borskoj zlatari se proizvode i drugi plemeni metali poput srebra, platine i paladijuma.

(Tanjug/WGC/Bor030)