Anketa: Zajedno za Bor bez dima

U okviru projekta „Zajedno za Bor bez dima“ koji realizuje Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor pokrenuta je online anketa o informisanosti i percepciji građana Bora i okolnih sela o zagađenju.

Anketa je anonimna i podeljena je u 13 dela. Pored osnovnih demografskih podataka, pitanja se odnose na ekološku situaciju u Boru i najbližoj okolini, kao i na informisanje građana o stepenu i posledicama zagađenja.

„Molimo vas da popunite ovu anketu kako bi doprineli unapređenju kvaliteta vazduha u Boru uz učešće građana i organizacija civilnog društva u odlučivanju u saradnji sa organima lokalne samouprave“, piše u pozivu na učešće u istraživanju.

Svi zainteresovani mogu anketu popuniti na ovom linku: shorturl.at/cefkE

Projekat „Zajedno za Bor bez dima“ deo je šireg projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“ koji realizuje uz finasijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) konzorcijum HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.