Besplatni preventivni pregledi u nedelju u borskoj Opštoj bolnici

U Opštoj bolnici u Boru u nedelju, 28.januara biće obavljeni besplatni ultrazvučni pregled stomaka, mamografski pregled dojke i laboratorijske analize krvi na tumor markere CEA i CA 19-9. 

U organizaciji Ministarstva zdravlja, Opšta bolnica u Boru nastaviće sutra od 8 do 16 časova akciju besplatnih preventivnih pregleda.

Zainteresovani za preglede, bez obzira da li im je zdravstvena knjižica overena ili ne, u Opštoj bolnici mogu da obave ultrazvučni pregled stomaka, a žene mamografiju.

U okviru ovog ciklusa besplatnih preventivnih pregleda planirano je i laboratorijsko uzorkovanje krvi na  tumor markere gastrointestinalnog trakta CEA i CA 19-9, koji ukazuju  na prisustvo malignih oboljenja u organizmu organa za varenje, ali se nalaze i kod karcinoma pluća, dojke, jajnika, pankreasa, žučnih puteva.