Blokirani računi Toplane i Vodovoda

Žiro računi Javno komunalnih preduzeća (JKP) „Vodovod“ i „Toplana“ u Boru su blokirani već desetak dana zbog dugovanja za utrošenu električnu energiju u ranijem periodu.

vodovod-bor

Zajedno sa kamatom Vodovod Elektroprivredi Srbije duguje 370, a Toplana 280 miliona dinara.

Blokada računa otežava poslovanje oba kolektiva, međutim u Toplani ističu da sami nisu u mogućnosti da vrate stara dugovanja, već je potrebna pomoć šire društvene zajednice.

Oba borska javna preduzeća nove mesečne obaveze za utrošenu električnu energiju, uglavnom, izmiruju redovno.

(RTV Bor)