Bor na listi najrazvijenijih manjih gradova u Srbiji

Agencija za regionalni razvoj razvrstala je za 2014. godinu srpske gradove i opštine po razvijenosti. Između ostalih, kriterijumi za rangiranje bili su stopa nezaposlenosti, stepen obrazovanja stanovništva i demografski rast. U prvoj grupi, među 20 najrazvijenih, nalaze se i pojedini  manji gradovi, među kojima je i Bor.

Bor panorama

Bor je sa prosečnom platom od 47.218 dinara i stopom nezaposlenosti od 29,07% svrstan među 20 najrazvijenijih gradova u Srbiji prema Agenciji za regionalni razvoj.

Bor se uz Lajkovac našao u društvu, mahom, vojvođanskih opština i gradova, čime predstavlja jedno od retkih mesta na listi koje je locirano u Centralnoj Srbiji.