Borski preduzetnici izneli svoje predloge za bolji lokalni ekonomski razvoj

U cilju kreiranja što boljeg lokalnog budžeta za 2023. godinu u prostorijama Gradske uprave grada Bora održan je sastanak sa fokus grupama na kojem se govorilo lokalnom ekonomskom razvoju.

Sastanku su prisustvovali borski preduzetnici koji su svoje sugestije uputili predstavnicima Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Lokalni preduzetnici govorili su najviše o uređenju saobraćajne i komunalne infrastrukture. Predlozi se su se odnosili na povećanje prostora za parking u gradu, ali i na postavljanje semafora, s obzirom na to da od ulaska u Bor do ulice Moše Pijade nema nijednog semafora koji bi imao značajnu ulogu u regulisanju i usporavanju saobraćaja. Predloženo je da se na pojedinim mestima u gradu urede trotoari i rasveta radi bezbednijeg kretanja pešaka, kao i da se postave kamere na raskrsnicama i u blizini osnovnih škola u Boru.

Takođe, bilo je reči o nalaženju načina da borski preduzetnici imaju prednost pri angažovanju od strane kompanije Ziđin za obavljanje dodatnih i podizvođačkih poslova.

Uređenje šetališta na Borskom jezeru, kao i osmišljavanje sadržaja za posetioce, smatraju borski preduzetnici, bilo bi od velike pomoći za njihov razvoj.

„Lokalni preduzetnici su iskazali svoje trenutne probleme u nadi da će naredne godine biti prevaziđeni i dali neka svoja viđenja, predloge i rešenja kako da se to uradi. Počeli su od uređenja komunalne infratsrukture, koja je ključni problem, ali i uređenja saobraćajne infrastrukture. Takođe, predlog koji smo mogli da čujemo, a koji je osnovni zadatak za našu Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj tiče se definisanja određenih grupa po delatnostima koje su neophodne za dodatne ili podizvođačke poslove za kompaniju Ziđin. Bilo da je reč o građevinskoj struci, uslužnim delatnostima, transportu, lokalni preduzetnici trebalo bi da imaju prednost pri angažovanju i zapošljavanju, odnosno poverivanju poslova od strane kineske kompanije”, kaže pomoćnik gradonačelnika Bora Boban Stojanović.