Borskim vatrogascima vredna oprema iz projekta IPA

Grad Bor i Đarmata u okrugu Timiš u Rumuniji naredne dve i po godine realizovaće projekat “Vatrogasna služba u prekograničnoj saradnji”, koji će sa 884.000 evra biti finansiran iz sredstava IPA Evropske unije, kroz Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Projekat “Vatrogasna služba u prekograničnoj saradnji”, čiji je ugovor o realizaciji danas u Temišvaru u ime grada Bora potpisao gradonačelnik Aleksandar Milikić podrazumeva nabavku opreme za potrebe Vatrogasno-spasilačke jedinice Bor, kao i druge aktivnosti na osnaživanju kapaciteta ove jedinice iz Sektora za vanredne situacije.

“Projektom čija realizacija počinje kroz mesec dana i traje naredne dve i po godine predviđena je nabavka dva velika vozila za gašenje šumskih i svih vrsta požara, ali i opreme koja je neophodna za rad, čime podižemo kapacitete vatrogasne jedinice i stepen bezbednosti kako imovine, tako i ljudstva. Projekat predviđa i edukaciju, ali i izradu studije rizika od požara na teritoriji Grada Bora. Sve te aktivnosti će sprovoditi i Đarmata u okrugu Timiš”, navodi Aleksandar Milikić, gradonačenik Bora.

Realizacijom ovog projekta, koji se finansira iz sredstava IPA programa Evropske unije, kroz projekte prekogranične saradnje Rumunija – Srbija osim podizanja kapaciteta i rada vatrogasne službe u svim uslovima, nabavka nove opreme omogućiće brže i efikasnije delovanje u okviru njihovog delokruga rada.

“Od izuzetne je važnosti za efikasno i uspešno delovanje vatrogasno-spasilačkih jedinica da oni budu dobro opremljeni. Time će i bezbednost i građana i njihove imovine, zahvaljujući uspešnom funkcionisanju službe, biti na visokom nivou”, navodi gradonačelnik.