Da li će Bor imati predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Da li će Bor imati svog predstavnika u novom sazivu Nardne skupštine Republike Srbije? Proverili smo za vas na kojim mestima se nalaze kandidati za Narodne poslanike iz Bora na izbornim listama svojih stranaka i koalicija.

Skupština Srbije
FOTO: http://www.pravda.rs

U trenutnom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije jedini predstavnik gradjana Bora je gospodja Dušanka Plećević u poslaničkoj grupi Srpske Radikalne Stranke. 

I pored toga što je Bor jedan od gradova sa razvijenijom privredom, zahvaljujući RTB-u, i slobodno se može reći jedan od većih finansijera republičke administracije, čini se da je Bor uvek imao manje svojih predstavnika u Republičkom parlamentu nego što zaista zaslužuje.

Da li će se situacija posle predstojećih izbora promeniti?

Po novom izbornom zakonu, stranke i koalicije će svoje predstavnike morati da delegiraju po istom redoledu po kojem se nalaze i na izbornim listama.

Do sada je Republičkoj izbornoj komisiji predato sedam izbornih listi koje su ujedno i najveći „favoriti“ za prelaženje cenzusa i ulazak u Republički parlament.
Ovako su kandidati iz Bora rasporedjeni na tim listama:

ZBOR ZA BOLJI ŽIVOT – BORIS TADIĆ

201. SAŠA PERIŠIĆ, 1964. dipl. inženjer rudarstva

SRPSKA RADIKALNA STRANKA – DR VOJISLAV ŠEŠELj

26. BRANISLAV RANKIĆ, 1962. dipl. imženjer metalurgije

33. DUŠANKA PLEĆEVIĆ, 1953. doktor stomatologije

167. LjUBIŠA COKIĆ, 1961. rudarski tehničar

UJEDINjENI REGIONI SRBIJE – MLAĐAN DINKIĆ

38. NEBOJŠA VIDENOVIĆ, 1964. dipl. inženjer mašinstva

113. NEBOJŠA BUĆAN, 1960. dipl. inženjer rudarstva

ČEDOMIR JOVANOVIĆ – PREOKRET

79. MILAN DEJANOVSKI, 1951, magistar tehničkih nauka

142. MIJODRAG ČIRIĆ, 1956. privatni ugostitelj

POKRENIMO SRBIJU – TOMISLAV NIKOLIĆ

88. MILINKO ŽIVKOVIĆ, 1960. magistar ekonomskih nauka

132. ZLATA MARKOVIĆ, 1961. lekar specijalista

217. ŽARKO TIMOTIJEVIĆ, 1969, privatni preduzetnik

DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – VOJISLAV KOŠTUNICA

100. DRAGAN MARKOVIĆ, 1972. dipl. inženjer metalurgije

233. RADOMIR MARKOVIĆ, 1959. profesor razredne nastave

SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS)

165. TASIJA RISTIĆ, 1954. defektolog

216. MIROSLAV SPASKOVSKI, 1965, preduzetnik

Ako uzmemo u obzir ranija iskustva i rezultate na predhodnim parlamentarnim izborima, jedino Branislav Rankić, Dušanka Plećević i Nebojša Videnović imaju koliko toliko šansi da udju u Republički parlament i na taj način zastupaju interese gradjana Bora.

Ostaje nam da sačekamo 7. maj, proučimo rezultate i vidimo da li će se to i ostvariti.