Detonacije u Brezoniku – Ziđin: Testirana zvučna izolacija

Kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) saopštila je da je noćas i danas izvodila testove učinkovitost mera za smanjenje vibracija i buke u kojima je koristila eksploziv.

Foto: Serbia Zijin Copper

Iz Ziđina kažu da su, nakon što je 9. aprila obustavljena izgradnja novih ventilacionih okana za rudnik „Jama“, preduzete mere kako bi se smanjio nivo buke i vibracija.

Firma koja je angažovana za izgradnju okana ugradila je gumene podloge i zaptivnu konstrukciju na sve četiri lokacije.

“Ovo je urađeno u okviru istraživanja najefikasnijih mera za zaštitu lokalnog stanovništva od buke i potresa izazvanih miniranjem, a prve test-probe njihove uspešnosti obavljene su noćas i danas”, saopšteno je iz Ziđina. 

Za eksperiment ispitivanja buke i vibracije zbog miniranja korišćen je u oba navrata eksploziv i merenja su pokazala da se opseg decibela noću kretao u rasponu od 37 do 50, tvrde u kompaniji.

“Buka i vibracija, izmerene u dnevnom probnom testu, bile su u opsegu od 40 do 50 decibela, što se uklapa u zakonom dozvoljene granice, koje su za dnevne aktivnosti limitirane na 55, a za noćne na 45 decibela. Pre ovih mera, nivo buke i vibracija bio je u rasponu od 50 do 73 decibela. Prvi rezultati merenja pokazali su i da bi buka i potresi od miniranja mogli biti potpuno eliminisani na dubini 110 metra”, navedeno je u saopštenju.


Kompanija je saopštila da će do pronalaženja najboljeg rešenja za sva četiri ventilaciona okna nastaviti sa ispitivanjem, kao i da će nadzirati sve aktivnosti izvođačke firme i koordinirati njen i rad lokalnog instituta po ovom pitanju.

“Podatke o primenjenim metodama i najnovijim rezultatima prosleđeni su Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru na dalje razmatranje i analizu”, zaključeno je u saopštenju.