EPS: Računi tačni, struja se trošila više u decembru

Decembarski računi za struju su tačno obračunati, saopštila je danas Elektroprivreda Srbije (EPS), a veće iznose računa pojedinih potrošača objašnjava za četvrtinu većom potrošnjom u celoj zemlji u odnosu na novembar.

racun-za-struju

„Privredno društvo EPS Snabdevanje uradilo je kontrolu obračuna decembarskih računa i utvrđeno je da su računi za električnu energiju za decembar 2013. godine tačno obračunati i da nije došlo do sistemske greške“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, pojedini kupci su dobili veće račune, jer je potrošnja u decembru u Srbiji bila veća za 24 odsto u odnosu na novembar 2013. godine.

„Na primeru dva računa koje je prof. dr Zorana Mihajlović, ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, predstavila kao problematične, utvrđeno je da je očitavanje brojila tačno i da je obračun ispravan. Uvećani računi ovih kupaca posledica su povećanja njihove potrošnje u decembru“, napominje EPS.

EPS, takođe, uverava kupce da neoverena brojila nisu automatski i neispravna i da ne mogu biti razlog većih računa.

kwh-brojilo

„Čak i ako brojilo nije ispravno rad mehanizma se usporava i brojilo očitava manju potrošnju“, ističe EPS, povodom ocene Nacionalne organizacije potrošača Srbije da EPS nezakonito obračunava potrošnju struje i da građani čija brojila nisu overena u skladu sa odredbama Zakona o metrologiji.

U saopstenju se, takođe, objašnjava da povećanje iznosa na računu u dinarima nije direktno srazmerno povećanju potrošnje u kilovat-satima, jer je iznos koji kupac treba da plati uslovljen zonskim načinom obračuna.

„I minimalno povećanje potrošnje nekog kupca može da dovede da kupac iz zelene zone pređe u plavu ili crvenu, što povećava iznos računa. Tarifnim sistemom određeno je da se rastom potrošnje u kilovat-satima iznos računa povećava progresivno“, dodaje se u saopštenju.

EPS Snabdevanje ukazuje da je na račune za decembar uticala je povećana potrošnja električne energije.

„Istorijski podaci o potrošnji po mesecima ukazuju da je potrošnja u decembru uvek značajno veća u odnosu na novembar. Na povećanje potrošnje utiču i verski i državni praznici kada se već tradicionalno beleži veća dnevna potrošnja“, dodaje se u saopštenju.

Kako se precizira, u 2013. godini to je povećanje na nivou ukupnog distributivnog konzuma u Srbiji 24 odsto, a na području PD Elektrodistribucija Beograd je čak 31 odsto, a pored toga, na uvećanu potrošnju u decembru u odnosu na novembar prisutan je i objektivni temperaturni uticaj.

„Izmerene srednje mesečne temperature u Beogradu na lokaciji Karađorđev park u 2013. godini su za novembar 9,8 stepeni Celzijusa,a za decembar 3,0 stepena Celzijusa.U istom periodu 2012. godine izmereno je za novembar 10,5, a za decembar 1,9 stepeni Celzijusa“, piše u saopštenju.

EPS Snabdevanje objašnjava i da je period obračuna za decembar 2013. godine je između 31 i 33 dana, dok je za novembar 2013. godine bio između 29 i 30 dana, te je ukupno obračunata energija po tom osnovu veća.

„Ekipe distribucija očitavale su brojila i tokom praznika kada su bili neradni dani. Kod nekih kupaca zbog odsustva vlasnika i nepristupačnih mernih mesta, nije bilo moguće izvršiti očitavanje planiranom dinamikom pa je rađeno i dodatno očitavanje od 5. do 8. januara. To je uslovilo i dodatno produženje obračunskog perioda, ali kupci time nisu oštećeni, jer se i granice zona pomeraju srazmerno produženju obračunskog perioda u skladu sa Tarifnim sistemom“, dodaje se u saopštenju.

EPS Snabdevanje napominje da svaki kupac ima pravo na reklamaciju ukoliko ima i najmanju sumnju u ispravnost računa, jer uvek postoji mogućnost da dođe do greške u pojedinačnom slučaju.

Prigovor kupci treba da predaju na šalterima distribucija koje su jedino mesto za utvrđivanje osnova za reklamaciju.

„Kupci koji sumnjaju u tačnost merenja mogu da se obrate Direkciji za mere i dragocene metale, koja je jedina nadležna da utvrdi tačnost rada mernog uređaja“, ističe EPS.

(Tanjug)