Fakulteti slabo vrednuju rad studenata mimo fakulteta

Od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu (UB) tek deset odsto ustanova počelo je da nagrađuje studente za njihove vannastavne aktivnosti, u skladu sa bolonjskim pravilima, i za sada u tom poslu prednjači Veterinarski fakultet.

Foto: Politika
Foto: Politika

Senat UB u martu je usvojio pravilnik o bodovanju studenata za volonterski rad, sportske rezultate, angažovanje u lokalnoj zajednici, a na veterini su već dodeljeni prvi bodovi bivšem studentu prodekanu, rekao je Tanjugu predsednik Studentskog parlamenta UB Andrijan Lemut.

Pravilnik su doneli i Farmaceutski, Fakultet političkih nauka, a na još pet, šest fakulteta taj dokument je prošao nastavno-naučna veća i u toku je formiranje komisija od profesora i predstavnika studenata.

Ostali fakulteti, poput, Fakulteta bezbednosti, Poljoprivrednog, Mašinkog, još nisu usvojili pravilnike, a Lemut pretpostavlja da je zastoj nastao zbog duže procedure.

Pravilnik se primenjuje retroaktivno ali samo za akademsku 2012/13. godinu. Mnogo studenata bilo je angažovano na volonterskim poslovima tokom Univerzijade 2009. godine, ali im se ti poslovi neće bodovati.

Akademci dobijaju poene i za učešće u naučnoistraživačkom radu, studentskom angažovanju i organizovanju, projekte, za priznanja sa međunarodnih i domaćih takmičenjima u sportu i znanju.

Osnovna ideja pravilnika je da pomogne studentu da se zaposli, ali i da omogući poslodavcu da nađe najbolje radnike, tako što će imati uvid koliko su studenti tokom studija bili aktivni mimo redovnog davanja ispita.

Bodovi se upisuju u „dodatak diplome“, ispravu obaveznoj uz diplomu, a jedan bod vredi od 25 do 30 časova rada.

(Tanjug)