Grad Bor nabavlja medicinsku opremu – skener, laparoskop, utrazvuk

Za nabavku neophodne medicinske opreme iz budžeta grada biće izdvojeno 90 miliona dinara.

Gradska uprava raspisala je javnu nabavku za kupovinu CT aparata – skenera, laparoskopa za hirurgiju, ultrazvučnog aparata, instrumentarijuma za hirurške intervencije, holter pritiska i EKG-a, kao i druge neophodne medicinske opreme.

„U zavisnosti od stanja na tržištu, nešto od opreme će stići odmah nakon javne nabavke, nešto malo kasnije, ali sva neophodna medicinska oprema, koja će biti nabavljena iz budžeta grada Bora, će za najviše četiri meseca biti dostavljena zdravstvenim ustanovama u Boru”, kazao je gradonačelnik Aleksandar Milikić.

U planu je da se za potrebe Doma zdravlja nabavi i sanitetsko vozilo.