Gradska izborna komisija proglasila listu Ujedinjene opozicije Bora za lokalne izbore [SPISAK KANDIDATA]

Gradska izborna komisija proglasila je izbornu listu broj četiri – „Dragan Marković – Ujedinjena opozicija Bora (Narodna stranka, Demokratska stranka, Vlaška narodna stranka, Zajedno za Srbiju)“, koju je podnela Koalicija Ujedinjena opozicija Bora.

Lista ima svih 35 kandidata za odbornike koliko se i bira za saziv Skupštne grada Bora.

Prvi na listi je Diplomirani inženjer metalurgije Dragan Marković, odbornik u aktuelnom sazivu gradske skupštine.


1. Dragan Marković, Dipl.inž.metalurgije (Bor) – Narodna stranka
2. Predrag Balašević, Doktor medicine (Bor) – Vlaška narodna stranka
3. Svetlana Anđelković, Prof.engleskog jezika (Bor) – Demokratska stranka
4. Ana Bosioković Branković, Dipl.ekonomista (Bor) – Zajedno za Srbiju
5. Aleksandar Kulić, Dipl.inž.indusrijskog menadžmenta (Bor) – Narodna stranka
6. Dragana Trutić, Hemijski laborant (Bor) – Narodna stranka
7. Jasna Tomić, Dipl.ekonomista (Krivelj) – Vlaška narodna stranka
8. Dragoljub Jović, Inž.saobraćaja (Bor) – Zajedno za Srbiju
9. Dragan Stojanović, Dipl.inž.industrijske informatike (Bor) – Demokratska stranka
10. Miloš Janošević, Mr.dipl.inž.metalurgije (Bor) – Narodna stranka
11. Goran Stojanovski, Dipl.inž.metalurgije (Bor) – Narodna stranka
12. Miodrag Živković, Poljoprivrednik (Slatina) – Vlaška narodna stranka
13. Jovica Ursulović, Anestetičar (Zlot) – Zajedno za Srbiju
14. Tamara Novaković, Ekonomsko-pravni tehničar (Bor) – Narodna stranka
15. Aleksandra Mitrović, Dipl.inž.industrijske informatike (Bor) – Demokratska stranka
16. Velizar Veljković, Elektrotehničar energetike (Gornjane) – Narodna stranka
17. Vesna Stanković, Dr.spec.opšte medicine (Krivelj) – Vlaška narodna stranka
18. Miljana Valjević, Strukovni fizioterapeut (Bor) – Narodna stranka
19. Goran Golubović, Doktor medicine-ginekolog (Bor) – Zajedno za Srbiju
20. Dejan Nikolić, Metalurg (Bor) – Narodna stranka
21. Nataša Stanojev, SSS (Bor) – Demokratska stranka
22. Nenad Radulović, Penzioner (Bor) – Vlaška narodna stranka
23. Vesna Petrović, Dipl.inž.mašinstva (Bor) – Narodna stranka
24. Prof.dr Darjan Karabašević, Profesor univerziteta (Šarbanovac) – Vlaška narodna stranka
25. Danijel Pastronjević, Stomatolog (Zlot) – Vlaška narodna stranka
26. Snežana Jovanović, Penzioner (Bor) – Zajedno za Srbiju
27. Radiša Todorović, Penzioner (Bor) – Narodna stranka
28. Miljan Ursulović, Veterinarski tehničar (Bor) – Demokratska stranka
29. Dragana Živković-Obradović, Dopl.inž.metalurgije (Bor) – Narodna stranka
30. Zoran Dimitrijević, Moler (Bor) – Zajedno za Srbiju
31. Nenad Ivanović, Mašinski tehničar (Bor) – Narodna stranka
32. Dejan Vacić, Dipl.ekonomista (Metovnica) – Vlaška narodna stranka
33. Mirjana Anđelković, Rudarski tehničar (Bor) – Zajedno za Srbiju
34. Slavica Lazarević, Master učitelj (Bor) – Narodna stranka
35. Dragan Marković, Elektrotehničar energetike (Bor) – Demokratska stranka