Interaktivne obuke za preduzetnike na Tehničkom fakultetu u Boru

Na Tehničkom fakultet u Boru otvoren je poziv preduzetnicima da se prijave za učešće na četvorodnevnim radionicama, tokom kojih će se upoznati sa informaciono-komunikacionim alatima čija im primena može značajno unaprediti poslovanje i upravljanje preduzećem.

Reč je o realizaciji radionica kroz projekat „Budite vlasnik uspešnog preduzeća – B.O.S.S. (Be Owner of Successful SME)“, koji preko programa EU PRO (Evropski Progres) finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije.

Održavanje radionica je planirano u tri ciklusa, pa je prvi realizovan u februaru ove godine. Preostala dva planirana za mart i april odložena zbog vanrednog stanja i mera bezbednosti usled epidemije bolsti COVID-19, i nastavak je planiran za septembar. Da bi se obezbedilo mesto, zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona: 065/88 99 199 ili 060/44 51 590, kao i putem e-mail adresa [email protected] ili [email protected].

Interaktivne radionice se sastoje iz četiri modula: marketing, finansije, komunikacije i operativni menadžment a nastavnici odseka za Inženjerski menadžment Tehničkog fakulteta u Boru pomažu polaznicima da savladaju informaciono-komunikacione tehnologije i primene ih u svojim svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Implementacijom savremenih alata, preduzetnici se mogu bolje pozicionirati na tržištu, privući klijente i optimizovati svoje poslovanje čime mogu izbeći eventualne probleme i izazove koje nosi savremeno poslovno okruženje, objasnili su organizatori.

Radionice se realizuju u prostorijama Tehničkog fakulteta u Boru, i svaki polazniku ima na raspolaganju računar, na kome, uz asistenciju predavača, može i u praksi savladati primenu alata.

Po završetku obuke, polaznici će dobiti odgovarajuće sertifikate koji će im koristiti tokom karijere.