Iz budžeta grada Bora za 2022. najviše sredstava planirano za kapitalne investicije

Predlog odluke o budžetu za 2022. godinu, koji će biti iznet pred Skupštinu grada Bora, usvojen je na sednici Gradskog veća.

U skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu, odeljenje za finansije je pripremilo Nacrt odluke o budžetu za 2022. godinu, a nakon javne rasprave i sagledavanja svih sugestija, prema rečima Zorane Gajić, načelnice Odeljenja za finansije, Predlog odluke o budžetu za narednu godinu veći je za 38,39% u odnosu na Nacrt odluke.

 „Ukupna sredstva u Predlogu odluke o budžetu sada iznose 3 milijarde 518 milona, od kojih je 3 milijarde 363 miliona obezbeđeno sredstvima iz budžeta, million i sto hiljada dinara je obezbeđeno iz ostalih sredstava, a finansije iz ostalih izvora su planirane u iznosu od 154 miliona. Budžetski deficit je planiran u iznosu od 92 miliona i on se finansira iz prenetih neutrošenih sredstava”, kaže Gajić.

Gradonačelnik Aleksandar Milikić je kazao da je u toku javne rasprave pristiglo 53 predloga, odnosno zaheva za obezbeđenje dodatnih sredstava, što, kako on smatra, pokazuje da su građani Bora u velikoj meri zaintersovani za izradu budžeta koji je krovni dokument funkcionisanja jedne lokalne samouprave.

Po namenama najviše sredstava iz budžeta izdvojeno je za kapitalne investicije, ukupno milijardu i 46 miliona dinara. Ako se posmatraju izdvajanja po programima, najveća sredstva su opredeljena za saobraćaj i saobraćajnu infrastrukturu, zatim za komunalne delatnosti, zdravstvenu zaštitu i opšte usluge lokalne samouprave.

„Primarno smo se usmerili na vodovode, kanalizaciju, putnu infrastrukturu, razvoj komunalne infrastrukture, kako u selima, tako i u gradu. Naš zadatak je da do početka 2025.  godine svaka kuća na teritoriji grada i sela dobije zdravu pijaću vodu”, naglašava Milikić.