Izdvojeno više od milion dinara za opremanje Mašinsko-elektrotehničke škole

Mašinsko-elektrotehnička škola (MEŠ) u Boru mogla bi da se u narednoj školskoj godini podiči novoopremljenim računarskim kabinetom za koji bi Ministarstvo prosvete i Opština Bor izdvojila odgovarajuća finansijska sredstva.

Odlukom o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti za pribavljanje računarske opreme u cilju opremanja specijalizovanog kabineta MEŠ, odlučeno je da se, shodno najpovoljnijoj ponudi, predloži da se ugovor dodeli firmi iz Niša.

Naime, kompanija Veritas DOO, kao najpovoljnija, isporučiće borskoj srednjoj školi za cenu od 1.074.940 dinara sledeću opremu: 16 računara, 16 Full HD LED monitora, po 16 tastatura i miševa, jedan laserski štampač sa dodatnim funkcijama skenera, kopira i faksa, jedan projektor, prezenter, 3D štampač i 24-portni upravljivi Switch.

Realizacijom ove javne nabavke i opremanjem novog kabineta, Mašinska škola u Boru upotpunila bi svoje kapacitete i omogućila kvalitetniju nastavu svojim učenicima.