Kvar računara u Agenciji za zaštitu životne sredine

Zbog kvara računara u Agenciji za zaštitu životne sredine rezultata kvaliteta u Boru nema sa sjatu Rudarsko-tupioničarskog basena (RTB) Bor.

rtb avionski snimak

Državna mreža automatskih mernih stanica kvaliteta vazduha (AMSKV) ne funkcioniše već nekoliko dana, pa ni rezultati automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Boru i okolini nisu dostupni na web-sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

„I pored toga što državna mreža AMSKV ne radi, preduzimamo sve što je predviđeno aktima preduzeća i Akcionim planom za smanjenje i prognozu aerozagađenja u Boru i okolini. Lokalna mreža, koja je deo lokalnog akcionog plana za praćenje aerozagađenja, potpuno funkcioniše, ali to nije vidljivo na internetu kao kod državne mreže“, kaže Saša Perišić, pomoćnik generalnog direktora RTB-a za ekologiju.

Služba za ekologiju TIR-a je, 26. oktobra, obavestila Agenciju, koja je nadležna za tu mrežu, da od 23. oktobra, od devet časova, nema pristup web-sajtu Agencije, pa ni uvid u koncentracije sumpor-dioksida ( SO2) ni na jednoj mernoj stanici u Boru.

Takođe je zamolila Agenciju da preduzme odgovarajuće mere da bi Služba imala mogućnost uvida u minutne, časovne i dnevne koncentracije SO2, kako bi reagovali pravovremeno i izbegli epizodna zagađenja. Istog dana je iz Agencije stigao odgovor.

„Računar sa koga su „išli“ prikazi automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u državnoj mreži AMSKV, pa i borskih stanica, je u kvaru i odnet je u servis na hitnu popravku. Pokušavamo da za vaše potrebe hitno otvorimo „prozor za Bor“ u okviru novog web-prikaza podataka AMSKV (finalizacija projekta IPA 2012). Automatska merenja koncentracija SO2 na stanicama Gradski park i Bor-Institut RiM se obavljaju uobičajenom dinamikom“, navodi se u saopštenju Tihomira Popovića, načelnika Sektora za kontrolu kvaliteta vazduha.

Međutim, po rečima Saše Perišića, pomoćnika generalnog direktora RTB-a za ekologiju, bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara, Agencija do danas to nije uspela da uradi.

I pored toga što državna mreža AMSKV ne radi, iz RTB-a preduzimaju sve što je predviđeno aktima preduzeća i Akcionim planom za smanjenje i prognozu aerozagađenja u Boru i okolini koji se u RTB-u primenjuju već nekoliko godina.

„Zaposleni u Službi za ekologiju TIR-a neposrednim uvidom i obilaskom terena pokušavaju da ustanove stepen zagađenja i, ukoliko procene da ga ima, pozivaju kolege u Topionici da redukuju rad agregata. Lokalna mreža, koja je deo lokalnog akcionog plana za praćenje aerozagađenja, potpuno funkcioniše. Doduše, to nisu automatske merne stanice, ali omogućuje nam da i dalje radimo analize. Međutim, to nije vidljivo na internetu kao kod državne mreže. U ovom trenutku Agencija je omogućila pristup informacijama o časovnim zagađenjima, ali sa zakašnjenjem od dva sata, tako da je onemogućeno bilo kakvo naše reagovanje u skladu sa AP i prognozom zagađenja koji nameću redukovanje proizvodnje i rada pojedinih agregata“, kaže Perišić.

(Kolektiv / Bor030)