Milikić: Jaka privreda i industrija daju mogućnost lokalnoj samoupravi da odgovorno sprovodi mere aktivnog zapošljavanja

Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu između borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Bora predstavljen je danas u prostorijama Gradske uprave.

Grad Bor ima godinama unazad odličnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na taj način što, kako kaže generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Zoran Martinović, iz sopstvenog budžeta Grad izdvaja značajna sredstva za finansiranje programa koji se tiču lokalne politike zapošljavanja.

„Na taj način oni usmeravaju sredstva prema ciljanim delatnostima koje su ovde dominantne i ciljanim grupama nezaposlenih koje treba uključiti, a uglavnom su to teže zapošljive kategorije. I ove godine će 20 miliona dinara uključiti iz svog budžeta uz našu tehničku podršku, tako da ćemo sigurno imati jedan veći obuhvat lica od onoga što bi bilo planirano, ako bismo imali u vidu samo sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje. Inače, sredstva NSZ u iznosu od oko 96 miliona dinara su prošle godine bila usmerena u Filijalu Bor, što je omogućilo da se u programe finansijske podrške NSZ uključi preko 500 lica. Ove godine je, za sada, plan da to bude oko 122 miliona dinara iz budžeta NSZ, što će uključiti blizu 600 lica. I, naravno, zahvaljujući budžetu lokalne samouprave, možemo da kažemo da će veliki broj nezaposlenih ove godine imati šansu da uđe u program obrazovanja i obuka, zatim u program javnih radova, ali i stručne prakse, pripravništva ili direktnog zapošljavanja. Tako da će to sigurno doprineti još boljoj slici na tržištu rada ovde u gradu Boru, imajući u vidu da, ako pogledamo registar NSZ, u ovom trenutku broj nezaposlenih je za oko 10% manji nego u istom periodu prethodne godine”, ističe Martinović.

Gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić kaže da jaka privreda i industrija daju mogućnost lokalnoj samoupravi da odgovorno planira svoj budžet i da odgovorno sprovodi mere aktivnog zapošljavanja, ali i da je danas u gradu Boru prosečna zarada iznad republičke.

„Sve je to pokazatelj dobrog privrednog rasta i dobre politike koju sprovodi Republika Srbija kad je u pitanju razvoj i održivost industrije, ali i mi kao lokalna samouprava smo dužni da sprovodimo mere za one teže zapošljive ciljne grupe. Za one koji u ovom trenutku nisu direktno vezani i sposobni da rade u sistemu teške i obojene metalurgije, a to nama daje obavezu da, upravo na ovaj način, u saradnji sa NSZ, odvajamo finansijska sredstva i sprovodimo niz mera. Te mere daju efekte i pokazuju da ljudi koji imaju problem sa zapošljavanjem ulaze u sistem rada kroz programe koje je definisala NSZ i grad Bor. Naš grad je jedan od prvih koji je pokrenuo program samozapošljavanja na način bespovratnih sredstava, a nakon rebalansa budžeta ćemo odvojiti finansijska sredstva za zapošljavanje novih lica kod onih koji su već pokrenuli sopstveni biznis. To znači da dolazimo u situaciju da onaj koji je prošle i pretprošle godine otvorio svoju firmu uz podršku države, u ovom slučaju NSZ i lokalne samouprave, sada može povući finansijska sredstva u iznosu od 300 hiljada dinara da podigne svoje kapacitete i da zaposli neke nove ljude. To je razvijanje preduzetničkog duha, razvijanje i stvaranje novih uslova na tržištu rada i podrška privatnom sektoru”, naglašava Milikić.

Tehnička podrška Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj će biti izdvojeno 22,5 miliona dinara za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, prema rečima v.d. direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Bor, Lidije Načić, podrazumeva javne radove i stručnu praksu.

„Plan je da se na javnim radovima uposli 137 lica sa evidencije NSZ, a na programu stručne prakse da bude angažovano oko 35 lica. U prethodne četiri godine 174 lica bilo je angažovano na programu stručne prakse, 125 njih je otvorilo preduzetničke radnje, od toga dve trećine lica je ostalo da radi u privatnom sektoru. Inače, ono što je dobro jeste da je i u prethodnoj godini 41 milion utošen na aktivne mere u Filijali Bor, od toga 20 miliona dinara iz Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za javne radove, samozapošljavanje, stručnu praksu i oko 21 milion dinara je utrošen na mere iz republičkog budžeta. Nagalsila bih mere koje se odnose na osobe sa invaliditetom. Uz naše mere zapošljavanja osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva nikad nismo imali više zaposlenih osoba iz ove kategorije, tako da je u gradu Bor njih trinaestoro našlo posao”, kaže Načić.