Na sednici Skupštine grada Bora usvojen Plan kapitalnih investicija za period od 2022. do 2024. godine

Na petoj sednici Skupštine grada Bora u aktuelnom sazivu odbornici su usvojili 41 predlog odluka, rešenja, i izveštaje o radu javnih preduzeća u Boru, koliko ih je i bilo na dnevnom redu.

Prva tačka na dnevnom redu o kojoj se raspravljalo na današnjoj sednici gradskog parlamenta je predlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Bora po prvom rebalansu za 2022. godinu, za period od 2022. do 2024. godine, u kojem je izmenjen deo koji se odnosi na finansiranje i koji je usaglašen sa kapitalnim investicijama sa prvog rebalansa.

Kapitalni projekti grada koji su obuhvaćeni ovim dokumentom se uglavnom odnose na izgradnju infratsrukturnih objekata, pre svega na izgradnju i održavanje sistema vodovoda, kanalizacije i putne mreže. Planirani su i kapitalni projekti u vezi sa obrazovanjem i zdravstvom.

Pored ove, odbornici grada Bora usvojili su i Odluku o izradi plana detaljne regulacije centra za upravljanje otpadom grada Bora, Odluku o odobravanju otkupa stanova za stambeno zbrinjavanje izbeglih lica, ali i rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u Boru.

Lokalni parlament na današnjoj sednici usvojio je i izveštaje o radu javnih komunalnih preduzeća koja funkcionišu u Boru. Za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Bor izabrana je Bobana Gramić koja i do sada obavljala ovu funkciju.