Na Tehničkom fakultetu u Boru održano predavanje o značaju biogas tehnologije

Predavanje na temu „Biogas tehnologija u funkciji zaštite životne sredine – Status i perspektive u Republici Srbiji” održano je na Tehničkom Fakultetu u Boru.

Biogas tehnologija ima veliki značaj, pre svega za zaštitu životne sredine, proizvodnju električne i toplotne energije, kreiranje novih radnih mesta, ali i za sveobuhvatan prelazak na zelenu ekonomiju i čiste izvore energije.

Naučni saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, dr Slobodan Cvetković na Tehničkom fakultetu održao je predavanje o ovoj značajnoj temi.

„Kada govorimo o stanju biogasnih postrojenja u Republici Srbiji, očekuje se da bude oko 42 megavata u ovoj godini, iz kojih se proizvodi električna i toplotna energija. Ovo se odvija na velikim farmama i postrojenjima za tretman otpadnih voda. Iz svega ovoga vidimo mogućnost za doprinos boljoj životnoj sredini i novom pristupu koji Evropska Unija ima. Ovim elimo da smanjimo emisiju gasova sa efektom staklene bašte, kao i efekte klimatskih promena, gde biogas tehnologija može da značajno doprinese tom cilju”, objašnjava dr Cvetković.

Biogasni sektor je jedan od sektora, dodaje on, u kojem je Srbija načinila velike korake u odnosu na 2010. godinu kada je tek krenuto sa biogasnim postrojenjima.

„Za proizvodnju biogasa u Srbiji dominantno se koriste otpadni tokovi iz poljoprivredne proizvodnje i razgradivi otpad iz prehrambene industrije. Postoje i druge mogućnosti generisanja biogasa pre svega  iz otpadnih komunalnih voda, organske frakcije iz komunalnog otpada i industrije. Na taj način Srbija može da smanjuje utrošak fosilnih goriva, tretira otpadne tokove i smanji zagađenje koje nastaje iz industrijskog sektora”, kaže dr Cvetković.