Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala konkurse za nezaposlene i poslodavce

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je u petak, 27. marta 2015. godine, javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2015. godinu.

Nacionalna sluzba za zaposljavanje

U toku su sledeći javni pozivi/konkursi NSZ:
1. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca
2. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja
3. Javni poziv za realizaciju programa Stručna praksa, u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština
4. Javni poziv za realizaciju programa, Stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita
5. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći
6. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta
7. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje
8. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje
9. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, za programe: a) Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija i/ili b) Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta
10. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su 27. marta 2015. godine, u dnevnom listu „Večernje novosti“, na sajtu www.nsz.gov.rs (u rubrici „Info“), kao i u oglasniku NSZ „Poslovi“ od 1. aprila 2015. godine.