Napredne obuke za predstavnike borskih organizacija civilnog društva

Aktivisti borskih organizacija civilnog društva (OCD) dobili su priliku da kroz trening radionice ojačaju kapacitete, steknu znanja i veštine kako bi lakše i uspešnije mogli da apliciraju za dobijanje grantova raznih fondova.

Foto: D. Novaković

Program jačanja kapaciteta OCD u Boru finansira kompanija Rakita sa ciljem da predstavnici civilnog društva savladaju veštine izrade biznis plana, veštine prezentovanja projekata, stratešku komunikaciju, da upravljaju društvenim mrežama kao i da planiraju prikupljanje sredstava raznih fondova kod kojih mogu da apliciraju za grantove.

Predavač Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, kaže da su ovakve obuke veoma važne zato što pomažu OCD-u, predstavnicima institucija i drugih pravnih lica, da se osnaže i steknu potrebne veštine i znanja kako da bolje upravljaju svojim organizacijama.

„Pored toga, naučiće kako da se bolje predstavljaju, bolje animiraju građane za neke od svojih važnih društveno korisnih aktivnosti, i na kraju krajeva ono što je poslednje ali nije manje važno je, kako da prikupe dodatna sredstva i samim tim budu održiviji“, rekao je Marinović.

Ocenio je da je ovaj seminar primer dobre saradnje jer se organizuje u partnerstvu sa Rakitom, što pokazuje da postoje firme koje su zainteresovane da sa organizacijama civilnog društva i predstavnicima javnog sektora rade neke dobre stvari koje će imati pozitivan uticaj na Bor.

Miodrag Milošević iz Asocijacije za razvoj Bora jedan je od polaznika ovih treninga. Iako sa velikim iskustvom, zaključuje da je koncept celoživotnog učenja dobro došao, jer se uvek sazna nešto novo.

„Ne propuštamo priliku da unapredimo svoje znanje. Sreća je da u lokalnoj sredini kao što je Bor postoje ovakve donacije, jer ovim učešćem kasnije možemo da konkurišemo za neka sredstva“, rekao je Milošević.

I Snežana Đoševska, projekt menadžer Društva mladih istraživača Bor, smatra da ovakva vrsta treninga može samo da pomogne, ma koliko organizacije imale iskustva.

„Mi smo spona između donatora, projektnih ideja i aktivnosti sa jedne, i lokalne zajednice sa druge strane. Inicijativa da se organizuje ovakav seminar pokazuje da Rakita ima izvanrednu saradnju sa nevladinim sektorom i širinu odgovornosti prema lokaljoj zajednici“, istakla je Đoševska.

Menadžer za saradnju sa medijima i korporativne komunikacije, Darko Stojadinović, naglašava da je Rakita posvećena razvoju uspešne i transparentne saradnje sa lokalnom zajednicom i nastoji da postidne pozitivan dugoročno održivi uticaj u okruženju u kome posluje, i to kroz otvoreni dijalog i podršku lokalnim projektima.

„Upravo su za uspešnu realizaciju tih projekata Rakiti potrebne jake i proaktivne organizacije civilnog društva, a ujedno će te snažnije organizacije usloviti i razvoj celokupne lokalne zajednice. To je i razlog zašto je Rakita inicirala ovaj program i drago nam je da se pozivu odazvalo 30 učesnika iz petnaest organizacija civilnog društva“, rekao je Stojadinović.

On je izrazio nadu da od ovih polaznika očekuje dobre ideje radi potencijalnog ostvarivanja saradnje i implementacije odabranih programa.

Vrednost projekta jačanje kapaciteta OCD-a, iznosi 12.000 dolara.