Narodna stranka: Budžet grada Bora se troši bez jasnih prioriteta

Gradski odbor Narodne stranke u Boru održao je konferenciju za medije povodom Predloga budžeta za 2022. godinu koji će biti izned pred Skupštinu grada Bora.

Predsednik Gradskog odbora Narodne stranke u Boru, Dragan Marković kaže da je „predloženi budžet isti kao i ovogodišnji što se tiče finansijskih sredstava, ukoliko posmatramo rebalanse.”

„Grad Bor troši budžet u velikom delu bez jasnih prioriteta, ako je prioritet popločavanje jednog trotoara u vrednosti od 30 miliona dinara, a nije rešavanje problema kanalizacije. Pored onoga što možemo da podržimo kao opozicija, a to su velika sredstva predviđena za kupovinu medicinske opreme u bolnici i Domu zdravlja i za popravku objekata školskih i predškolskih ustanova, sve ostalo je, može se reći, obična šminka. Pre svega mislim na javna preduzeća koja su u velikom problemu”, smatra Marković.

Marković je istakao da je, kao odbornik, predložio dopunu dnevnog reda sednice Skupštine Grada sa dve tačke koje se tiču izmene Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor i informacija o aktivnostima kompanija koje rade na teritoriji grada Bora.

„Zbog građana koji su to tražili, predložio sam ovu tačku koja se tiče izmene Plana generalne regulacije, želeći da se stara planska rešenja vrate i da se sačuva kompleks Sportskog centra i pripadajućih terena, a pre svega mislim na stadion „FK Rudar”. Takođe, predložio sam dopunu koja se zove Informacije o aktivnostima kompanija koje rade na teritoriji grada Bora, a čijim aktivnostima može doći do preseljenja građana usled eksploatacije mineralnih sirovina. Iz tog razloga tražim da vlast, republički organi, nadležne institucije kažu gde se vrše istražni radovi, da bi građani Krivelja, Oštrelja, Bučja, ali i mesnih zajednica Sever i Brezonik, znali šta ih čeka u narednom periodu”, objašnjava Marković.