Nastavlja se testiranje buke i potresa, nova miniranja trećeg, petog i sedmog maja

U cilju daljeg smanjenja uticaja potresa i buke na lokalno stanovništvo, pre svih na stanovnike Brezonika, trećeg, petog i sedmog maja, od 9 do 11 sati, biće ponovljena test proba kod ventilacionog okna za rudnik „Jama“ koje je najbliže tom naselju.

Miniranje koje će se obaviti u tim terminima biće izvedeno i zbog dobijanja relevantnih podataka za izradu tehničke projektne dokumentacije borskog Instituta za rudarstvo i metalurgiju.

Pre početka miniranja, u sva tri termina oglasiće se kao znak upozorenja tri zvučna signala. Nakon toga, jedan zvučni signal će biti znak da je miniranje završeno.

Rezultati ranijih miniranja pokazali su da je 27. aprila najviša izmerena vrednost buke u decibelima iznosila 83, a prosečna je bila u opsegu 37-45 decibela. Dva dana kasnije, 29. aprila, najviša izmerena vrednost buke u decibelima iznosila je 73, dok se prosečna kretala u rasponu 35-45 decibela.

Za zaptivanje i apsorpciju zvuka upotrebljavaju se troslojne viseće platforme, a na tri strane kanala postavljene su gumene obloge otporne na habanje. Predviđena je i upotreba cerade ili pamučne zvučne izolacije na ulazu u okno, kao i prilagođavanje miniranja segmentiranim nabojem eksploziva i većim brojem minskih bušotina. Dodatno će biti primenjena i mera ispuštanja vode pod pritiskom, na radnoj površini okna.