Nastavničko veće ne može da popravi ocenu

Novim Pravilnikom o ocenjivanju srednjoškolaca, koji ovih dana treba da stupi na snagu, jasno se propisuje da se ocene ne mogu popravljati na nastavničkom veću.

dnevnik

Novina je da se čak i na dopunskoj nastavi može dobiti ocena, da se može uraditi mali kontrolni ili blic test, što je dobro za đake koji su bili opravdano odsutni.

Najavljivanje pismenih zadataka na oglasnoj tabli je takođe obavezno, mada se u pojedinim školama ova praksa već primenjuje.

Zabrana poklanjanja ocena na nastavničkom veću je, reklo bi se, ono sto učenike najviše brine.

Škole u Srbiji 16 godina nisu dobile novi pravilnik o ocenjivanju, a najavljeni se očekuje da stupi na snagu narednih dana.