NO HATE SPEECH: Govor mržnje prisutan i u gradu bakra

Govor mržnje teško se može prepoznati. Usmeren je na pojedince ili grupe zbog njihovog ličnog statusa ili pripadnosti, a često se kao posledica javlja i marginalizacija upravo date osobe ili grupe. Da ni Bor u kome živi veliki broj manjina ne zaostaje za većim gradovima u Srbiji kada je govor mržnje u pitanju, govore i natpisi na zgradama koji često pozivaju upravo na linč nekih od tih manjina. 

Komisija koju je osnovao Savet Evrope navela je u svom izveštaju iz maja meseca da je Srbija napravila značajan napredak na brojnim poljima u prevenciji govora mržnje, ali i da je mnogo toga ostalo da se uradi na tom planu, kao i u domenu zaštite prava manjina.

U izveštaju komisije zabeleženi su negativni trendovi poput rasizma i netolerancije, dok se kontinuirani porast govora mržnje može uvideti i u javnom diskursu.

Bor je poprilično tolerantan grad kada su manjine u pitanju. Ipak, incidenata itekako ima, a u prilog tome govore i pogrdne poruke i pozivi na akciju upućeni pripadnicima islamske veroispovesti, i to pri otvaranju prvog džemata u gradu bakra pretprošle godine.

Mržnje ima i prema pripadnicima romske populacije, a natpisi upereni protiv ove manjine mogu se naći i na zidovima zgrada i kuća u samom gradu.

Međutim, primera borbe i prevencije govora netrpeljivosti i mržnje u Boru itekako ima. U prilog tome govori i činjenica da ljudi različitih nacionalnosti već decenijama žive zajedno u jednoj opštini i da je većih problema retko kada i bilo.

Hoće li tako ostati i nadalje? Verovatno da hoće, ali samo ukoliko naša No Hate Speech borba nastavi ovim tempom da gradi mostove između ljudi.

Aktivnosti koje ekipa portala realizuje na temu govora mržnje deo su projekta Zaustavimo mržnju, koji sprovode Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan, uz podršku Evropske omladinske fondacije (EYF). Takođe, projekat je deo i No Hate Speech kampanje Saveta Evrope.