Nova turistička karta Bora i Borskog jezera

Centar stranih jezika „Alfabeta“ (Alphabeta) iz Bora izdao je turističku kartu grada i Borskog jezera sa svim potrebnim informacijama gostima ovog kraja. Džepno izdanje karte sadrži vodič na više inostranih jezika.alphabeta-mapa-grada

Bor sa svojom okolinom pretenduje da bude jedna od atraktivnijih turističkih destinacija gostima iz zemlje i inostranstva, ali je ponuda vodiča i prospekata ovog  kraja nešto skromnija u odnosu na sve veće zahteve današnjih turista.

Pravo osveženje među prospektima je ova karta koja sadrži informacije o turističkim lokacijama u gradu i okolini sa fotografijama, turističke pravce i njihovu udaljenost, posebno obeležene smeštajno-ugostiteljske objekte sa kontaktnim informacijama, javne ustanove, zanimljivosti o gradu i okolini, šta obavezno morate obići ukoliko ste prvi put u Boru, kao i QR kod za on-line pregled grada.

Opisi 18 lokacija su na srpskom, engleskom, nemačkom, francuskom, italijanskom i španskom jeziku.

Izdavači navode da će značajan deo tiraža biti besplatan i dostupan u smeštajnim objektima u Boru i na Borskom jezeru. Dimenzije karte su 98x68cm.


Veći prikaz mape