Od danas povećanje roditeljskog dodatka

Od danas će roditelji, shodno izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, imati veće roditeljske dodatke, ali uz uslov da su im deca vakcinisana i da redovno pohađaju predškolski program i nastavu.

Foto: Pixabay.com

Za prvo dete, predviđeno je da roditelji od 1.jula jednokratno dobiju po 100.000 dinara, a za drugo 10.000 dinara mesečno naredne dve godine.

Roditeljski dodatak za treće i četvrto dete primaće se 10 godina, i to za treće po 12.000 mesečno, a za četvrto po 18.000 dinara mesečno.

Uslov je, međutim, da novorođenčad budu vakcinisana, kao i njihova starija braća i sestre, koji nisu vakcinisani u skladu sa zakonom.

Takođe, isplata roditeljskog dodatka je uslovljena i redovnim pohađanjem predškolskog programa i nastave u osnovnim školama.

Inače, zаhtev zа ostvаrivаnje prаvа nа roditeljski dodаtаk podnose roditelji posle rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno ili u nadležnoj službi i to najkasnije do navršene prve godine života deteta.