Odabrani pobednici ZImanovih konkursa za mlade

Zaječarska inicijativa je krajem prošle godine raspisala konkurse u okviru svojih programa: “ZImanov fond za mlade”, “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”.

Za program “ZImanov fond za mlade” konkurisalo je 16 organizacija, koje će raditi na doprinosu odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica putem video sadržaja, interaktivne predstave, škole medijske pismenosti, oslikavanjem murala, javnog zagovaranja, kao i interaktivnog stripa.

Onim organizacijama čiji su projekti ušli u uži krug selekcije date su smernice kako bi unapredili svoje projekte. Organizacije su mogle da konkurišu za sredstva u iznosu do 3.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Nakon drugog kruga selekcije odobreno je 6 projekata, dok su 4 organizacije stavljene na rezervnu listu:
– Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar – “I mi smo tu”;
– Studentska organizacija Paraćin – “I u dobru i u zlu”;
– Udruženje građana “Nova alternativa”, Boljevac – “Filtriraj buku”;
– Veb tim “Bor 030” – “Ne laži me čoveče”;
– Timočki omladinski centar, Zaječar – “Nevidljivi grad”;
– Centar za kreativni razvoj, Knjaževac – “Tačka na i”.

Kroz program “Mladi u pokretu” podržana su 4 parlamenta iz Zaječara, Bora, Aleksinca i Majdanpeka:
– Gimnazija “Bora Stanković”, Bor – “Izađi na crtu”;
– Biotehnološka škola “Šumatovac”, Aleksinac – “Parlament kakav želimo”;
– Gimnazija “Mile Arsenijević – Bandera”, Majdanpek – “Imunizacija od dezinformacija”;
– Gimnazija, Zaječar – “Mladi sede u vladi”.

Parlamenti će putem kraćeg filma, interaktivnim igricama, simulacijom skupštine i slično, pokušati da utiču neke od problema sa kojima se suočavaju u svojim sredinama kao što su nedovoljna informisanost i nerazvijeno kritičko mišljenje, kao i nedostatak svesti o demokratiji i političkim procesima.

Za program “Školski izbori” prijavili su se parlamenti iz Ćuprije, Bora, Zaječara i Majdanpeka.

Ovi parlamenti će birati svoje predsednike i predsednice – u pravom demokratskom maniru, kroz prave i direktne izbore, koje će sami organizovati.

Programe u okviru “ZImanovog fonda” realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.