Održan novi sastanak Radne grupe za rešavanje otvorenih pitanja sa „Ziđinom“

Sednica Radne grupe za rešavanje otvorenih pitanja u vezi sa poslovanjem kompanija „Srbija Ziđin Koper” (Serbia Zijin Copper) i „Srbija Ziđin Majning” (Serbia Zijin Mining), kojoj su prisustvovali predstavnici obe kompanije, Gradske uprave i Saveta mesnih zajednica na čijim teritorijama se vrši rudarenje, održana je danas u sali Skupštine Grada.

Grad Bor, Republika Srbija, Ministarstvo rudarstva i energetike, kompanije „Srbija Ziđin Koper” i „Srbija Ziđin Majning” će razgovarati samo kroz institucije, a, kako kaže garonačelnik Bora, Aleksandar Milikić, to su Saveti mesnih zajednica, predstavnici ovih Saveta, jedinica lokalne samouprave, nadležno ministarstvo i Vlada Republike Srbije.

„Predsednik Saveta mesne zajednice može da zastupa samo predstavnike sela i može da razgovara direktno sa Gradom, Ministarstvom, Vladom i ja ću obezbediti da svako ko bude neophodan za razgovor sa mesnim zajednicama bude prisutan. Već naredne nedelje, po mom zahtevu, Ministarstvo rudarstva i energetike, će održati sastanke sa Savetima mesnih zajednica svakog sela koje je prisutno u lokalnoj radnoj grupi. Ministarstvo preuzima obavezu i zadatak da otvoreno odgovori na svako pitanje. Veoma je bitno da država, Grad, svi zajedno razgovaramo sa predstavnicima mesnih zajednica, a da oni kasnije svojim meštanima prenose ono što je dogovoreno. Mislim da smo napravili dobar pomak, jer pomak može da bude u okviru institucija, a to su Republika Srbija, Ministarstvo, Grad i Saveti mesnih zajednica. Svako drugo organizovanje ili izlaženje iz ovog okvira ne mogu da tretiram kao borbu za odgovore na pitanja”, ističe Milikić.

On je dodao da su kineske kompanije spremne da i u budućem periodu nastave sa prezentacijom planova i odgovore na pitanja meštana kroz Savete mesnih zajednica.

Predsednik Saveta mesne zajednice Oštrelj, Dragoslav Stančulović kaže da su meštani ovog sela održali zbor 1. marta na kojem su doneli određene zaključke.

„Jedan od zaključaka je bio da, dok se ne izradi Prostorni plan područja posebne namene za Oštrelj, ne bude nikakvih aktivnosti od strane kineske kompanije. Kao predsednik mesne zajednice imao sam pet sastanaka sa kinezima, ali nam dosad ništa nisu obećali. Druga tačka koju sam izneo tiče se Kriveljske Reke koja je sad premeštena u slatinski deo. Moje pitanje je po kom ustavu i zakonu može da bude premeštena reka. Takođe, nismo zadovoljni kretanjem njihovih teretnih vozila jer su naši putevi uski i dolazimo u situaciju da svakodnevno upadamo u jarak. Mi još ne znamo da li će naše selo biti preseljeno ili ne, nismo ni od koga dobili nijedan odgovor, a ljudi u selu su veoma razočarani i ne znaju šta će dalje. Republika Srbija mora da donese Prostorni plan koji mora da bude pravičan. U Oštrelju imamo mernu stanicu i primećujemo da se pojavljuju veće vrednosti arsena, kalijuma i olova. Mi nikad nismo bili protiv rudnika, ali kompanija ne treba da vodi računa samo o proizvodnji, već mora da brine i o zaštiti životne sredine za čitav grad Bor”, smatra Stančulović.