Porodiljama povraćaj novca od 11. januara

Porodilje će od 11. januara naredne godine moći da podnesu zahtev za povraćaj novca.

dinari-2

Porodilje, kao svi građani u Srbiji koji su oštećeni po osnovu obračunatog solidarnog poreza na objedinjene zakasnele isplate, moći će od 11. januara iduće godine da podnesu zahtev za povraćaj novca, objavila je Poreska uprava.

Zahtevi se podnose filijalama Poreske uprave u mestu prebivališta, odnosno poreskom organu koji je doneo rešenje o umanjenju isplate.

Vlada Srbije je 16. decembra donela zaključak kojim je Poreskoj upravi naloženo da vrati novac građanima kojima su umanjene zbirne isplate veće od 60.000 dinara, a odnosile su na zakasnele naknade za period kad se naplaćivao solidarni porez.

Solidarni porez se naplaćivao od 1. januara do 31. oktobra 2014. na zarade i druge mesečne isplate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara.