Potreban je sveobuhvatan monitoring zagađenja u Boru

Zaštita životne sredine bila je tema sastanka fokus grupe sa predstavnicima lokalne samouprave u cilju kreiranja budžeta grada Bora za 2023. godunu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija i udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine, a svoje predloge uzneli su i pojedinci.

Više desetina predloga za unapređenje životne sredine, smatra član Gradskog veća grada Bora Srećko Zdravković, govori o interesovanju javnosti za ovo pitanje i mogućnosti za unapređenje svega onoga što radi grad Bor.

„Stručna javnost prihvata činjenicu da Grad ne može da reši sve probleme odjednom, već sistematično preuzima odgovornost da rešava prioritetne oblasti. Razgovarali smo o tome šta je sve moguće implementirati u narednoj godini u oblasti zaštite vazduha, vode i zemljišta. Imali smo konkretne predloge i za unapređenje javnih politika, odnosno strateških dokumenata i onih koji treba da se dorade, kao i za ozelenjavanje”, kaže Zdravković.

Predsednik organizacije „Društvo mladih istraživača” Dragan Ranđelović smatra da je dobro što je Gradska uprava na ovaj način konsultovala zainteresovane strane u oblasti životne sredine.

„Prioritet je da zaokružimo celovit sistem monitoringa svih činilaca koji utiču na životnu sredinu. Kao što sada imamo monitoring kvaliteta vazduha, potrebno je da to razvijemo za vodu, zemljište, pa i za zdravlje. Smatramo da javna dokumenta u oblasti životne sredine moraju da budu praćena finansijskom osnovom da bi uopšte bila realizovana”, poručuje Ranđelović.