Povećano zagađenje u centru Bora

Merna stanica u Park muzeju u Boru izmerila je danas, oko 17 sati, koncentraciju sumpor-dioksida 8 puta veću od dozvoljene.

Grafik zagadjenja 25.07.2011. god
Grafik koncentracije sumpor-dioksida za 24. i 25. jul 2011. god

U vazduhu nad centrom grada izmereno je 2832 mikrograma po kubnom metru što je 8 puta više od dozvoljenih 350 mikrograma.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije inicirali su sazivanje sednice Štaba za vanredne situacije za grad Bor, kako bi se što pre preduzele neophodne mere u cilju smanjenja opasnosti i rizika po zdravlje i bezbednost građana, kao i njihovog pravovremenog obaveštavanja.

Količina štetnih čestica u vazduhu se u toku večeri smanjila u okviru dozvoljenih vrednosti.

Prema podacima dostupnim na sajtu Agencije za zaštititu životne sredine (www.sepa.gov.rs) koncentracija sumpor-dioksida je i u prethodnih mesec dana značajno bila iznad dozvoljenih vrednosti.

grafik koncentracije sumpor-dioksida u junu i julu 2011. god
Grafik koncentracije sumpor-dioksida od 25.juna do 25. jula 2011. god

Najveće zagađenje zabeleženo 9. jula kada je merni uređaj pokazao preko 3548 mikrograma po metru kubnom (10 puta više od dozvoljenih vrednosti).