Pravo glasa u opštini Bor ima 43.261 birač

Građani sa pravom glasa, njih 43.261, u opštini Bor glasaće na jednom 47 biračkih mesta.

U odnosu na predhodne izbore broj biračkih mesta u opštini Bor ostao je isti, 47. U samo gradu glasa se na 28 biračkih mesta, na istim lokacijama kao i do sada.

Na 19 mesta u selima opštine Bor glasaće birači koji su upisani u tamošnje biračke spiskove. Najviše biračkih mesta, četiri ima selo Zlot, po dva su u Šarbanovcu, Brestovcu, Krivelju i Gornjanu, a po jedno u Metovnici, Slatini, Bučju, Luki, Donjoj Beloj Reci, Tandi i Oštrelju.