Projekat „Budi maturant za primer“

Policijska uprava Bor u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade, Aletnativom Bor i Resurs centrom sprovodi projekat „Budi maturant za primer“, u okviru koga se učenici završnih razreda borskih srednjih  škola edukuju o bezbedonosnim, socijalnim i društveno neprihvatljivim problemima.

predavanje-maturant-za-primer

Cilj ovog projekta je da se podigne svest borskih maturanata o posledicama rizičnog ponašanja svojstvenog mladim ljudima. Na pojedinačnim predavanjima u svim srednjim školama u Boru predavači ukazuju na odgovornost i posledice koje sa sobom nose ovakva ponašanja kako za vreme proslava maturskih zabava, tako i nakon završetka školovanja.

Početkom tekuće školske godine sprovedeno je anketiranje učenika Tehničke, Ekonomsko-trgovinske, Mašinsko-elektrotehničke škole i gimnazije „Bora Stanković“ na osnovu kojih su izabrane teme tribina.

predavanje-maturant-za-primer-1

Specijalizovani pripadnici Policijske uprave u Boru od 10. do 23. oktobra održaće četiri interaktivne tibine-radionice, na kojima će se obrađivati sledeće teme: osnovna pravila bezbednog učešća u saobraćaju, alkoholizam kao socijalni i zdravstveni problem, psihološka struktura ličnosti maturanata, prava i obaveze, prekršajna i krivična odgovornost punoletnih lica, posledice na dalji tok života uzrokovane štetnim ponašanjem maturanata i siguran izbor za bolju budućnost i prosperitet mladih.

Za zainteresovane roditelje maturana će, takođe, biti organizovana tribina kako bi se i oni aktvno uključili u prevenciju rizičnog ponašanja.

predavanje-maturant-za-primer-2

Policijski službenici će u saradnji sa predstavnicima Saveta roditelja ispratiti proslave maturskih večeri za svaku školu ponaosob. Takođe, pre, za vreme i nakon završetka proslava biti pojačana kontrola saobraćaja, sa posebnim akcentom na kontrolu alkoholisanosti vozača u cilju smanjenja broja saobraćanih nezgod, koje se često dešavaju upravo u periodu maturskih proslava.

Projekat je finansiran od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Republici Srbiji.