Projekat Edukacijom do emancipacije u Boru

Prve radionice na temu registracije i kategorizacije turističkih domaćinstava u okviru projekta Edukacijom do emancipacije održane su 9. i 11. novembra u Boru.

Predavanje je prvoj grupi od 16 polaznica održao Bora Stanković, dugogodišnji turistički radnik.

Pored obuka o registraciji turističkih domaćinstva polaznice očekuju i radionice o proizvodnji i plasmanu suvenira i domaćih proizvoda, radionice za sakupljanje i obradu lekovitog bilja, kao i osnovne IT obuke.

„Ovo je prva od serije radionica tokom kojih će naše polaznice biti upoznate sa prednostima i manama registracije turističkih gazdinstava, izrade suvenira i branja i obrade lekovitog bilja ali i steći informatičke veštine neophodne za samostalan rad u oblasti ruralnog turizma“, kažu iz udruženja „Vilaž“ koje realizuje projekat.

Projekat je namenjen nezaposlenim ili povremeno zaposlenim ženama, posebno iz ruralnih područja.

„Cilj je da se kroz seruju predavanja žene iz najranjivije grupe stanovništva osposobe za samostalni rad u oblasti seoskog turiyma i proizvodnje, promocije i prodaje sopstvenih proizvoda, sa posebnom akcenom na internet prodaju“, poručuju iz „Vilaža“.

Sva predavanja u okviru projekta su besplatna, polaznicima koje žive na selu biće pokriveni troškovi prevoza.

Prijave za drugu grupu polaznica su otvorene do 15. novembra, a više informacija se mogu dobiti na sajtu projekta: www.village.org.rs/edukacijom-do-emancipacije-education-for-emancipation.

Edukacijom do emancipacije koji realizuje Udruženje građana „Vilaž“ je projekat iz EU PRO programa koji finansira Evropska unija u saradnji sa Vladom Republike Srbije a sprovodi kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).