Projekti urbane mobilnosti iz Bora na međunarodnoj konferenciji

Borsko Udruženje “Sigurne staze” iz Bora predstavilo je projekat urbane mobilnosti na teritoriji grada Bor na 16. međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, koja je  nedavno održana na Kopaoniku.

Projekat “Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora“ učesnicima 16. međunarodne konferencije „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ predstavio je Igor Velić, master inženjer saobraćaja, predsednik Udruženja za bezbednosti saobraćaja „Sigurne staze“.

“Upotrebe novih tehnologija radi lakšeg donošenja odluka i razvoj mobilnih i web aplikacija koje omogućavaju lakše upravljanje urbanom mobilnošću i koje u znatnoj meri unapređuju bezbednost ranjivih učesnika u saobraćaju od velikog su značaja za sve građane. Na interaktivnoj GIS mapi predstavljeni su problemi u zonama škola, opasne lokacije, prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda, ocena stanja pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom kao i predlozi o formiranju zona 30, zona usporenog saobraćaja i biciklističkih staza/traka na teritoriji grada Bora”, istakao je Velić.

Ovakvi projekti, a naročito aplikacija o bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju neophodni su svakom gradu, rečeno je na konferenciji na kojoj je naglašeno i kolika je važnost otvorenih podataka za kreiranje boljeg, bezbednijeg, humanijeg i uspešnijeg života na svakodnevnom nivou i u svakoj zajednici.

“U tome i jeste poenta rada sa korišćenjem novih tehnologija – saradnja svih direktnih i indirektnih učesnika na prikupljanju, obradi, analizi podataka kako bi se ponudilo najefikasnije rešenje”, dodao je Velić.

Razvoj mobilnih i web aplikacija na primeru mobilitybor.com i pristupacnostbor.com imaće svoju primenu i u novim projektima koji se planiraju na nivou Republike Srbije za razvoj pametnih gradova (smart city).

“Razvoj novih tehnologija važan je u cilju pametnijeg donošenja odluka i to će svakako doprineti strateškom upravljanju bezbednosti saobraćaja i urbanoj mobilnosti. Model koji je razvilo Udruženje “Sigurne staze” primenjivo je na svaki grad i opštinu u Srbiji”, zaključuje Velić.