Prva sednica Skupštine grada Bora

Dragan Žikić, predsednik Skupštine grada Bora zakazao je za sutra prvu sednicu gradskog parlamenta.

Foto: Igor Mitrović (www.bor030.net)

Odbornici Skupštine grada razmatraće u ponedelja, 20. avgusta od 9 časova,  obiman dnevni red od čak 33 tačke, od kojih su svakako šestomesečni izveštaj o izvršenju budžeta i rebalans, najznačajniji.

Rebalansom budžeta gradska kasa biće uvećana za 54 miliona dinara i iznosiće 2,3 milijarde. Razlog za drugi rebalans gradske kase su planirane subvencije u iznosu od 20 miliona dinara za rekonstrukciju pogona JKP „Toplana“, ali i uvećanje zarada zaposlenih, što je i posledica dobijanja statusa grada, kao i drugih bitnih razloga od kojih se navode populaciona politika, održavanje puteva i nabavka protivgradnih raketa.

Pred odbornicima će se naći i set odluka o promeni namene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zbog plana generalne regulacije turističkih kompleksa Borsko jezero – Brestovačka banja, Crni vrh i  Stol.

Dnevnim redom predviđeno je i donošenje odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP “Vodovod“, JKP “Toplana” i JP za stambene usluge “Bor”.

Odbornici će razmatrati i izveštaje o radu u prošloj godini javnih ustanova i preduzeća: “Vodovod”, “3. oktobar”, “Toplana”, JP “Bogovina”, JP za stambene usluge „Bor“ , “Zoološkog vrta” i Društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar”.

Kada su u pitanju javna preduzeća na dnevnom redu su i rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja i program korišćenja subvencija “Toplane” i JKP “3.oktobar”, kao i na odluka o raspodeli prošlogodišnje dobiti Javnog preduzeća za stambene usluge “Bor” i “3.oktobar”.

Uz razmatranje predloga odluke o sprovođenju urbane komasacije na komasacionom području na delu plana generalne regulacije gradskog naselja Bor, u prostornim celinama 5 i 6, u delu industrijske i delu zone porodičnog stanovanja, odbornici će dati i saglasnost da se raspišu oglasi za davanje u zakup lokacija za postavljanje kioska, kao i lokacija za postavljanje balon hala sportske namene.

Na dnevnom redu sednice su i druga pitanja od značaja za dalje funkcionisanje grada, a predviđeno je da se usvoje i izmene Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018.