Raspisan konkurs za najbolje projektne ideje studenata i srednjoškolaca

Odsek za inženjerski menadžment Tehničkog fakulteta u Boru, u saradnji sa Udruženjem nastavnika inženjerskog menadžmenta (UNIM), raspisao je konkurs za izbor najbolje projektne ideje učenika srednjih škola i studenata.

Po prvi put od osnivanja najmlađeg odseka borskog fakulteta raspisan je konkurs za najbolje projektne ideje srednjoškolaca i studenata iz oblasti socijalnog preduzetništva, ekološkog menadžmenta i primene informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzetništvu.

Pravo na učešće imaju projektni timovi svih srednjih škola iz Srbije, kao i studenti Tehničkog fakulteta u Boru. Projektni tim čine jedan nastavnik u ulozi mentora i učenici škole ili studenti. Optimalno je da timovi uključuju tri do pet članova iz redova učenika ili studenata. Projektni tim može podneti samo jedan predlog projektne ideje.

Obavezni elementi projektne ideje su navedeni u formularu za prijavu, koji se nalazi na sledećem linku: Formular prijave IM Bor.

Srednje škole mogu konkurisati sa više predloga projektnih ideja, odnosno može se prijaviti veći broj projektnih timova iz svake škole. Takođe, moguće je prijaviti i više projektnih ideja studenta sa Tehničkog fakulteta u Boru.

O izboru najboljih projektnih ideja odlučivaće komisija koju čine nastavnici sa Tehničkog fakulteta u Boru, predstavnici srednjih škola i stručnjaci iz tematskih oblasti projektnih ideja.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2018. godine u 14 sati. Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Tri prvoplasirane projektne ideje biće nagrađene adekvatnim nagradama, koje obezbeđuju sponzori, a najbolja projektna ideja, u formatu naučnog rada, biće publikovana i u studentskom časopisu za inženjerski menadžment.

Za detaljnije informacije i prijave možete se obratiti i putem elektronske pošte na [email protected]