Rešenje testa iz Matematike

Osmaci u Srbiji danas su rešavali test iz matematike u okviru male mature, a iz Ministarstva prosvete navode da su na jučerašnjem testu sporadično zabeležene manje teškoće zbog nekvalitetno odštampanih testova, da je problem rešen i da je ovoga puta manji broj kandidata maturu odložio za avgust.

Foto: Arhiva
Foto: Arhiva

Na sajtu Ministarstva prosvete objavljena su rešenja testa iz matematike i „ključ“, odnosno uputstvo za ocenjivanje, nalaze se na sajtu www.mpn.gov.rs.

Iz Ministarstva podsećaju da svaki od 20 zadataka donosi najviše po jedan poen, a da čcenik može da dobije 0,5 bodova samo u zadacima u kojima je to predviđeno uputstvom.

Sve što je učenik pisao u testu grafitnom olovkom, ne uzima se u obzir prilikom bodovanja, a ne priznaju se ni odgovori u kojima su neki delovi precrtani ili ispravljani hemijskom olovkom.

Priznaju se tačni odgovori u kojima je i traženi postupak napisan hemijskom olovkom. Samo u zadacima u kojima piše „Prikaži postupak“ prikazani postupak u zadatku utiče na bodovanje, neka su od uputstava za ocenjivanje.

U zadacima u kojima ne piše „Prikaži postupak“ pregledači boduju samo odgovor. Ukoliko je učenik u zadatku u kome piše „Prikaži postupak“ dao tačan odgovor, a nema ispravan postupak (postupak nekorektan ili nema postupka) za takav odgovor ne dobija predviđeni bod.

Takođe, ako je učenik u zadatku dobio dva različita rešenja od kojih je jedno tačno, za takav odgovor ne dobija predviđeni bod.

Ukoliko učenik napiše tačan odgovor – broj u nekom drugom obliku, a u zadatku nije data instrukcija kako taj broj napisati, učenik dobija odgovarajući bod.

Priznaju se odgovori u kojima je učenik tačno odgovorio, ali je tačan odgovor jasno označio na drugačiji način od predviđenog (na primer precrtao je slovo, a trebalo je da ga zaokruži).

Ukoliko učenik napiše odgovor van predviđenog mesta, a ispod teksta zadatka, za tačan odgovor dobija odgovarajući bod, odnosno 0 bodova ako nije tačan.

Ukoliko je odgovor tačan, a sadrži i deo koji je nevažan ili se ne odnosi direktno na zadatak, taj deo ne treba uzimati u obzir prilikom bodovanja.

U zadacima u kojima se ne zahteva od učenika da odgovore upišu po određenom redosledu, pri bodovanju ne treba uzimati u obzir redosled, navedeno je u uputstvu za bodovanje testa iz matematike.

http://www.mpn.gov.rs/1._Uputstvo_za_ocenjivanje_ZI_2014_Matematika.pdf

(Tanjug)