Sindikati Ziđina obustavljaju proteste radnika

Reprezentativni sindikati kompanije Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) objavili su za sada obustavljaju aktivnosti na zakazanim protestima zaposlenih radnika dok traju pregovori o zaključenju novog Kolektivnog ugovora.

U obrazloženju odluke, sindikati navode da je sa menadžmentom kompanije postignut sporazum o stavljanju van snage Pravilnika o radu od 23. juna, koji je stupio na snagu nakon isteka starog Kolektivnog ugovora, kao i donošenje novog Pravilnika o radu sa identičnim tekstom Kolektivnog ugovora koji je bio na snazi do 21. juna ove godine.

Pregovori sindikata i menadžmenta kompanije o zaključenju novog Kolektivnog ugovora nastavljaju se u ponedeljak, 28. juna, uz prisustvo predstavnika resornih ministarstava.