Srbija Ziđin Koper – Poslovno okruženje koje pruža jednake šanse svima

Srbija Ziđin Koper zapošljava više od 6000 radnika. Od dolaska strateškog partnera Zijin Majning Grupe, od decembra 2018. pa do danas, posao u kompaniji dobilo je 2.900 novih, uglavnom mladih radnika, čime je starosna struktura zaposlenih sa 45 godina snižena na 41 godinu.

Foto: Serbia Zijin Copper / Promo

Rudarska kompanija ima status jednog od najpoželjnijhi poslodavaca u istočnoj Srbiji, a cilj joj je da nizom aktivnosti i poštovanjem standarda razvije korporativnu kulturu i podstakne stalni rast i razvoj zaposlenih.

Foto: Serbia Zijin Copper / Promo

U proteklih pet godina organizovano je ukupno 156.276 različitih treninga i obuka na kojima su zaposleni imali mogućnost da unaprede postojeća i steknu nova znanja i veštine.

U svim kompanijskim ograncima se svakodnevno organizuju obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zatim eksterne i interne obuke zaposlenih za obavljanje proizvodnih i ostalih procesa. Zaposleni pohađaju i obuku “Standard Operating Procedure”, gde mogu da saznaju više o poslovanju kompanije, svojim pravima, obavezama, ali i pojedinačnim odgovornostima koje njihovo radno mesto podrazumeva.

Foto: Serbia Zijin Copper / Promo

Zaposlenima se pruža mogućnost da posete rudnike i fabrike Zijin Mining Grupe u Kini i tako steknu nova profesionalna iskustva, upoznaju se sa strategijom održivog razvoja, kulturom i načinom rada kineskih kolega. Do sada je matičnu korporaciju posetilo  ridesetak zaposlenih iz Bora i Majdanpeka, a plan je da se ovakve radne posete realizuju i u budućnosti.

Foto: Serbia Zijin Copper / Promo

Zbog dobrih proizvodnih, tehnoloških i ekonomskih rezultata koje kompanija beleži iz godine u godinu ustaljena je tradicija da se pohvalјuju svi oni koji su tome najviše i doprineli.

Najzaslužniji pojedinci, radne jedinice i grupe/smene nagrađuju se brojnim kompanijskim priznanjima. Takođe, zaposleni se nagrađuju bonusima za doprinos bezbednosti i zdravlju na radu i za unapređenje ekološkog poretka, dok se konkursima za najbolji literarni rad i fotografiju podstiče kreativnost.

Foto: Serbia Zijin Copper / Promo

Rukovodstvo kompanije i Sektor za ljudske resurse redovno prate rad i ocenjuju performanse zaposlenih. Veliki značaj pridaje se i razvoju talenata u različitim oblastima. U Srbija Ziđin Koper svi imaju jednake šanse da napreduju u karijeri, a u proteklih pet godina na višu poziciju je unapređeno 766 zaposlenih.

Foto: Serbia Zijin Copper / Promo

Kako bi svoj tim ojačala kvalitetnim i stručnim kadrom, kompanija ima odličnu saradnju sa obrazovnim ustanovama u Srbiji. Do sada je kooperacija uspostavljena sa Tehničkim fakultetom u Boru, Rudarsko geološkim fakultetom u Beogradu, ali i sa srednjim stručnim školama Borskog okruga. Kroz različite programe podrške, kao i ulaganjem u obrazovanje i nauku Ziđin podržava talentovane učenike i studente pre svega tehničkih struka. Rudarska kompanija je prepoznala da su mladi njena budućnost, pa je od 2019. godine preko 350 studenata i učenika prošlo kroz program stručne prakse, a većina njih je po završetku prakse zasnovala radni odnos. Programom “Campus recruitment” ostvarena je saradnja sa desetak fakulteta i visokih škola strukovnih studija u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima, a radno mesto u kompaniji rezervisalo je više od 70 studenata završnih godina i master studija.

Foto: Serbia Zijin Copper / Promo

Kompanija već dve godine uspešno realizuje projekat “Budućnost” i stipendira najbolje učenike završnih godina gimnazija i srednjih stručnih škola u Borskom okrugu. Najuspešniji maturanti, njih 200, dobilo je stipendiju u iznosu 700 dolara, a sa programom stipendiranja će se nastaviti i narednih šest godina.

Foto: Serbia Zijin Copper / Promo

U 2023. godini zarade u rudarskoj kompaniji koja posluje u Boru i Majdanpeku uvećane su 14 odsto. Prošlogodišnja prosečna neto zarada iznosila je oko 126.000 dinara, a u poređenju sa neto prihodom od pre pet godina uvećana je 87 odsto. Plate radnika u kompaniji daleko premašuju lokalni nivo prihoda po glavi stanovnika, a 45 odsto su veće od proseka u Republici Srbiji. Pored osnovne zarade kompanija zaposlenima isplaćuje topli obrok u visini 17% prosečne zarade u Republici Srbiji, odnosno oko 14.000 dinara, kao i regres za godišnji odmor u iznosu 121.200 dinara godišnje. Druga primanja koja se isplaćuju zaposlenima su otpremnina pri odlasku u penziju, razne nagrade i solidarna pomoć. Takođe, uvedeni su i isplaćuju se mesečni i godišnji bonus, bonusi za prisutnost, doprinos bezbednosti i zaštiti životne sredine. Mnoga prava zaposlenih uređena su znatno povolјnije nego što je to predviđeno Zakonom o radu.