Studenti i profesori Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu na stručnoj praksi u Ziđinu

Studenti i profesori Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, sa Katedre za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, obavili su stručnu praksu prilikom dvodnevne posete rudnika kompanije „Srbija Ziđin Koper” (Serbia Zijin Copper).

Gostima iz Beograda dobrodošlicu je u ime menadžmenta poželeo zamenik generalnog direktora kompanije „Srbija Ziđin Koper”, Džejson Džang, a poslovanje kompanije predstavio je direktor za proizvodnju, Jovica Radisavljević.

Tridesetak studenata četvrte godine RGF-a sa studijskog programa „rudarsko inženjerstvo”, imalo je priliku da se prvog dana posete informiše i o mogućnostima za stručno usavršavanje u kompaniji, o čemu je govorila rukovodilac Sektora ljudskih resursa, Mirjana Popadić.

Drugog dana posete, budući inženjeri rudarstva posetili su rudnike „Novo Cerovo” i „Veliki Krivelj”, te su, tom prilikom, izrazili oduševljenje zbog veličine površinskih kopova, tehnologije, kapaciteta, ali i zelenila.

Na fakultetu, kaže studentkinja četvrte godine Rudarsko-geološkog fakulteta koja pohađa smer Površinska eksploatacija na odseku za Rudarstvo, Tamara Stanković, ono što su imali priliku da vide pri obilasku rudnika kompanije „Srbija Ziđin Koper”, mogu da sagledaju samo iz udžbenika ili iz onoga što nam profesori prezentuju, dok je, dodaje, ovo sjajno iskustvo.

Uopšte nisam zamišljala da su sve ove mašine toliko velike i da su kapaciteti ogromni. Smatram da je rudarstvo lep poziv i volim projektovanje, te sam, na prvom mestu, zbog toga odlučila da se bavim rudarstvom”, kaže Tamara, studentkinja iz Požarevca.

Na njenog kolegu iz Čačka, Nikolu Anđelića najveći utisak ostavila je nova tehnologija koja se primenjuje u rudnicima ove kineske kompanije i kaže da bi rado prihvatio da se stručno usavršava na nekom od ovdašnjih površinskih kopova.

„Ovo što smo imali prilike da vidimo ovde nam mnogo znači zato što smo videli novu tehnologiju koju nismo viđali dosad. Videli smo kapacitete koje nismo bili u prilici da vidimo, proces mehaničkog punjenja buština, kao i to kako je sve veoma dobro organizovano u ovoj kompaniji”, ističe Nikola.

Studentima i profesorima Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, prema rečima Ivana Jankovića sa Rudarsko-geološkog fakulteta, ova stručna praksa mnogo znači jer su po prvi put mogli da vide rudarsku tehnologiju i šta je to što je kompanija „Srbija Ziđin Koper” donela u Srbiju, nove kapacitete koji se realizuju u Boru, kao i novu rudničku infrastrukturu koja se gradi u Boru.

„Ovo je jedno veliko iskustvo, pre svega sa aspekta upoznavanja samog sistema eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina. Tokom posete ovoj rudarskoj kompaniji razgovarali smo o stručnom usavršavanju studenata u kompaniji koja pruža velike mogućnosti, tako da ćemo realizaciju toga nastaviti u narednom periodu”, poručuje Janković.