SZC: Prekomerno aerozagađenje zbog dotrajale metalurške opreme

Dotrajala metalurška oprema i kvarovi u Topionici uzrokovali su u drugoj polovini maja prekomernu emisiju gasova i povišene vrednosti sumpor-dioksida na pojedinim mernim mestima u Boru, saopštila je danas kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper (SZC)).

Foto: I. Mitrović / Serbia Zijin Copper

Iz SZC-a kažu da je zbog povišenog aerozagađenja odmah zaustavljen rad konvertora i redukovan kapacitet prerade, kao i da je po hitnom postupku organizovana nabavka svih neophodnih delova za sanaciju kvarova.

„Sa ciljem da u najvećoj mogućoj meri smanji verovatnoću dalje pojave prekoračenja emisije dimnih gasova Kompanija je sačinila plan remonta sistema za topljenje i proizvodnju sumporne kiseline“, navodi se u saopštenju SZC-a.

Predviđeno je da remont počne 1. juna, do kada treba da stignu svi neophodni delovi, a do tada će metalurški agregati raditi smanjenim kapacitetom.

„U okviru petodnevnog remonta biće zamenjen deo plašta elektrostatičkog filtera, zavaren omotač ventilatora iza fleš-peći i saniran cevovod za fugitivne i procesne gasove. Takođe, biće zamenjeni ležajevi ekološkog ventilatora iza fleš-peći i filter-vreće prečistača fugitivnih gasova, prosejan katalizator u Fabrici sumporne kiseline i remontovan sistem za pranje topioničkih gasova“, kažu iz SZC-a.

Nadležni u Kompaniji kažu da su pored dotrajale metalurške opreme i njenih čestih kvarova, na pojavu prekomerne emisije gasova uticale i vremenske prilike koje su specifične za ovo doba godine, poput niskog vazdušnog pritiska, naročito u jutarnjim satima.

„U cilju očuvanja zdravlja stanovnika Bora Kompanija će nastaviti da preduzima sve neophodne mere i sprovodi plan za poboljšanje kvaliteta vazduha“, poručuju iz SZC-a.