TF BOR: U utorak počinje upis kandidata na 1. godinu osnovnih akademskih studija

Upis kandidata koji su prema objavljenoj rang listi položili prijemni ispit na Tehničkom fakultetu u Boru, izvršiće se od 11. do 13. jula po postupku upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/2018. godine.

Kako ističu sa borskog fakulteta, upis kandidata koji su stekli pravo na status budžetskog studenta obaviće se 11. i 12. jula u vremenu od 8 do 14 časova, dok oni kandidati koji se ne upišu u datom roku, mogu se kasnije upisati na teret budžeta samo u okviru prozivke koja će se obaviti 13. jula.

Takođe, 13. jul određen je i za upis kandidata koji su stekli pravo studiranja u statusu samofinansirajućeg studenta, i to u vremenu od 10 do 14 časova.

U slučaju da su ostale nepopunjene upisne kvote, dana 14.07.2017. godine u vremenu od 8 do 11 časova, mogu se upisati i kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta: matematika, fizika, hemija ili osnovi ekonomije na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Naknada za administrativne troškove upisa, potrebne obrasce (dva obrasca ŠV-20 i indeks), kao i učešće u finansiranju Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, iznosi 1100 dinara i plaća se na žiro račun fakulteta.

(TF Bor, Bor030)