U Boru formirano stalno radno telo za praćenje kvaliteta vazduha

Realizacijom projekta „Zajedno za Bor bez dima” postignuti su veoma značajni rezultati, a među najvažnijima je to da je monitoring tim prerastao u stalno radno telo za praćenje kvaliteta vazduha u kojem učestvuju i predstavnici civilnog društva, ali i ministarstava.

Kroz program „Zajedno za aktivno društvo” uz podršku Švajcarske razvojne agencije, grad Bor je u saradnji sa organizacijom „Društvo mladih istraživača”, „Alternativa Bor”, i „Dom omladine Bor” realizovao projekat pod nazivom „Zajedno za Bor bez dima”.

„Projekat ima zaista važne rezultate među kojima je važno istaći to da je monitoring tim u okviru kojeg su vršene sve sve analize i procene kvaliteta vazduha prerastao u stalno radno telo koje je usvojilo Gradsko veće grada Bora. Grad Bor je prepoznao potrebu i izdvojio budžetska sredstva za razvoj lokalne mreže mernih stanica i svih akcionih planova”, istakao je član Gradskog veća grada Bora Srećko Zdravković.

Kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo”, Švajcarska podržava veliki broj organizacija građanskog društva koje se zalažu za očuvanje i poboljšanje stanja životne sredine. Organizacije se, objašnjava Biljana Đusić Radmilović iz Švajcarske kancelarije za saradnju, podržavaju da organizuju zagovaračke aktivnosti, utiču na kreiranje strategija i akcionih planova koji imaju za cilj da poboljšaju stanje životne sredine, a isto tako i da, zajedno sa lokalnim samoupravama, rade na rešavanju problema građana u lokalnim zajednicama.

„U okviru projekta koji je sproveden u Boru građani se redovno informišu o kvalitetu vazduha i edukuju o načinima zaštite u određenim situacijama. Takođe izrađene su i preporuke za plan kvaliteta vazduha koji je u procesu izrade i čije usvajanje se očekuje u narednom periodu”, kaže Đusić Radmilović.

Cilj ovog projekta, kaže Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača, koordinator projekta, bio je jačanje saradnje između lokalne samouprave i svih subjekata koji se bave zaštitom životne sredine kako bi se javnost uključila u procese donošenja odluka, bila informisana i kako bi se podigla ekološka svest.

„Dalje aktivnosti usmerene su na proširenje delatnosti radnog tela za praćenje kvaliteta vazduha koji će se baviti i praćenjem kvaliteta voda, upravljanjem otpada i zaštitom očuvanih prirodnih vrednosti na teritoriji grada Bora. Celom ovom projektu su izuzetan doprinos dali lokalna samouprava, kao i organizacije „Alternativa Bor” i „Dom omladine Bor”, ističe Marjanović.