U četvrtak predstavljanje Katastra rudarskog otpada u Boru

U Boru će u četvrtak, 10. oktobra u 12 časova u prostorijama Hotela „Albo“ biti održana javna prezentacija na kojoj će biti predstavljen projekat “Katastar rudarskog otpada”.

Projekat „Katastar rudarskog otpada“, čiji je cilj dalji razvoj i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji kroz izradu inventara – katastra rudarskog otpada, realizuje konzorcijum nemačkih kompanija PLEJADES i DMT, a korisnik je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.

Predviđeno je da katastar bude izrađen u obliku internet aplikacije i knjige i da sadrži procenu rizika, karakterizaciju i klasifikaciju rudarskog otpada. Upravo o tome će biti reči i na javnoj prezentaciji u Boru.

Ovo je, inače, jedan od prvih projekata u okviru takozvanog decentralizovanog sistema upravljanja što znači da projekat sprovode institucije države Srbije u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji.

Projekat traje tri godine, vredan je 2,1 milion evra, a finansira ga sa 90 odsto sredstava Evropska unija, a sa deset odsto Vlada Republike Srbije, kroz Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija kao naručioca.

Projektni tim je tokom 2017. obišao 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada u Srbiji i podneo izveštaj o vrstama i količinama tog otpada, a Ministarstvo rudarstva i energetike je izabralo 41 lokaciju za dalja istraživanja i analize, sa ciljem razvoja i poboljšanja sistema upravljanja rudarskim otpadom.