U petak petnaesta sednica Skupštine opštine Bor [DNEVNI RED]

0
86

Petnaesta sednica Skupštine opštine Bor zakazana je za sutra u 9 sati. Odbornicima biće predloženo 26 tačaka dnevnog reda.

sednica-so-bor-700-01

Između ostalog odbornici će razmatrati smeni direktora Doma zdravlja u Boru, kao i imenovanje dr Zlate Marković za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove.

Biće predloženo produženje mandata VD direktora Zoološkog vrta i Javnog preduzeću za stambene usluge.

Odbornici će razmatrati i završni račun Opštine Bor za 2014. godinu, kao i predlog odluke o donošenju Stambene strategije opštine Bor 2015 – 2025. godine.

Dnevni red

 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bor
  za 2014. godinu;
 2. Predlog Odluke o dopunama Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Bor sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu;
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža;
 4. Predlog Odluke o usvajanju Stambene strategije opštine Bor 2015-2025 godine;
 5. Predlog Odluke o nadoknadi troškova smeštaja učenicima sa smetnjama u razvoju;
 6. Predlog Programa o izmeni Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bor za 2015. godinu;
 7. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Poslovnog plana Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar Bor“ Bor za 2015. godinu;
 8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor za 2015. godinu;
 9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Borski turistički centar“ Bor za 2015. godinu;
 10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja budžetske pomoći – subvencija Javnog preduzeća „Borski turistički centar“ Bor za 2015. godinu;
 11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2014.godinu Javnog preduzeća „Zoološki vrt“ Bor;
 12. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Doma zdravlja Bor;
 13. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Bor;
 14. Predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor” Bor;
 15. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor” Bor;
 16. Predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća ”Zoološki vrt” Bor;
 17. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća ”Zoološki vrt” Bor;
 18. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove Sportski centar ”Bor” u Boru;
 19. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove Sportski centar ”Bor” u Boru;
 20. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole u Boru;
 21. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole u Boru;
 22. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OMŠ ”Miodrag Vasiljević” u Boru;
 23. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OMŠ ”Miodrag Vasiljević” u Boru;
 24. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu Srednjeg grba opštine Bor Javnom preduzeću ”Direkcija za izgradnju Bora” Bor;
 25. Predlog Rešenja broj: 463-168/15-I;
 26. Predlog Rešenja broj: 463-132/15-I;


POŠALJITE ODGOVOR

Unesite komentar
Upišite ime