Ugašen požar na gradskoj deponiji u Boru

Pripadnici Vatrogasno spasilačkog bataljona u Boru ugasili su požar koji je sinoć buknuo na gradskoj deponiji. Mehanizacija komunalnog preduzeća i dalje nasipava zemlju na određenim delovima deponije.

Požar koji je juče izbio u večernjim satima na gradskoj deponiji u Boru, ugašen je.

U samom gašenju, osim vatrogasaca iz Bora, pomogla je kompanija Ziđin ustupanjem teške mehanizacije i radnika, a takođe su na samom gašenju pomogli i zaposleni u komunalnom preduzeću „3. oktobar“ u Boru.

Mehanizacijom se još uvek navlači zemlja preko određenih delova deponije, kako ne bi ponovo došlo do plamena.

Imajući u vidu sastav gorivnog materijala na samoj deponiji, dim je još uvek prisutan u određenoj meri. Samim tim, u nekim trenucima su vrednosti na mernim stanicama za aerozagađenje bile povišene.